Obvestilo o predlogih kandidatov za člane volilnih odborov

04.09.2018

 Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17)  Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja naslednje OBVESTILO: 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 13. 9. 2018 predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Predlogu je obvezno potrebno priložiti soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora.

Instruktivna obrazca predloga predlagatelja ter soglasja in izjave kandidata sta  priložena v nadaljevanju tega obvestila.

Številka: 041-01/2018

Datum: 3. 9. 2018

Predsednica občinske volilne komisije

Lea Chiabai, univ. dipl. prav., l.r.

Obrazci: 

Predlog za člana volilnega odbora 

Soglasje kandidata