Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

04.09.2018

 Sklep občinske volilne komisije o določitvi volišč in njihovih območij