Obrazci za dajanje podpore v postopkih kandidiranja v občinski svet in za župana

20.08.2018

Obrazec - Podpora listi kandidatov za člana občinskega sveta; 

Obrazec - Podpora kandidaturi za župana

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47/2018, na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2431/navodilo-o-obrazcih-za-dajanje-podpore-v-postopku-kandidiranja-na-lokalnih-volitvah