Proračun Občine Ajdovščina za leto 2016

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 (sprejet na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, 12. 4. 2017) 

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016

Rebalans proračuna za leto 2016 (sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, 30. 6. 2016) 

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (sprejet na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, dne 26. 11. 2015)