2. javna razprava: Prebivalci Ajdovščine izbrali šest med seboj dobro usklajenih ciljev razvoja prometa

Na drugi javni razpravi namenjeni oblikovanju Celostne prometne strategije so udeleženci skupaj s strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije iskali in oblikovali različne cilje, rešitve in načine za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini, ki naj bi bili vključeni v Celostno prometno strategijo (CPS).

Predstavljeni so bili trije skrajni scenariji razvoja prometa v občini v naslednjih desetih do dvajsetih letih ter njihovi potencialni cilji in posledice, ki jih prinaša razvoj posamezne vrste prometa. Na podlagi posameznih scenarijev; boljša pretočnost motornega prometa, večja uporaba javnega prevoza ter povečanje kolesarjenja in pešačenja, so bili v skupine razvrščeni cilji, ki jim želijo občanke in občani slediti v okviru razvoja posamezne vrste prometa, udeleženci razprave pa so glasovali za tiste, ki se jim zdijo najpomembnejši. Ob tem se je pestra debata razvila predvsem okoli prometnih izzivov, za katere udeleženci menijo, da so potrebni še posebne pozornosti, saj so trenutno najbolj zapostavljeni. Udeleženci so se strinjali, da je najbolj podhranjen javni promet, saj ne le, da ga je treba izboljšati, pač pa so mnenja, da ga je potrebno na novo vzpostaviti. V obstoječi obliki namreč ne zadošča osnovnim potrebam uporabnikov.

Ob zaključku razprave se je za najpomembnejše izkazalo šest med seboj dobro usklajenih ciljev. To so izboljšanje varnosti za hojo ter nove in bolj varne poti za kolesarjenje v celotni občini, na področju javnega prevoza vzpostavitev linij in voznih redov v skladu s potrebami, v središčih naselij pa omejevanje in nadzor parkiranja, manj parkirišč na račun javnega odprtega prostora ter bolj umirjen promet v središčih naselij in v stanovanjskih območjih. Tem je bila ob koncu dodana tudi obvozna cesta, ki bi razbremenila promet v idrijski smeri (Žapuže in Dolga Poljana).