Policija svari pred vlomilci, previdnost ne bo odveč

datum: 23.02.2021
kategorija: Novice

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so v zadnjih dveh mesecih obravnavali povečano število vlomnih tatvin v stanovanja in stanovanjske hiše. Storilci so na delu tako v mestu kot na podeželju. Policisti pozivajo k večji previdnosti, če pa opazite karkoli sumljivega, pokličite na številko: 113.

Policisti so v zadnjem obdobju zaznali porast vlomov na našem območju. Storilci so z vlamljanjem na različne načine, skozi vhodna vrata, garažna vrata, okna v pritličju, preko balkonov vstopali v objekte,
preiskali vse prostore in odvzeli gotovino, bančne kartice, zlatnino in druge vredne stvari. Vlomi
policijaso bili storjeni v času odsotnosti stanovalcev od doma, najpogosteje v popoldanskih oz. večernih urah, nekje med 16. in 21. uro. So se pa vlomi zgodili tudi v dopoldanskem času, predvsem od koncih tedna ter praznikih, ko je več občanov odsotnih od doma po več ur ali celo dni. Po do sedaj pridobljenih informacijah očividcev, običajno storilci delujejo v skupinah, v vasi se pripeljejo z različnimi vozili, različnih registrskih tablic, denimo LJ, NM … med njimi tudi tablic domačih okolišev kot npr. GO in KP, da so manj vpadljivi. Policisti so po večkratnem pojavljanju vlomov že v januarju poostrili nadzor na cestnih relacijah in po vaseh na podeželju, kar nadaljujejo tudi v februarju. Hkrati pa vse primere vlomov tudi intenzivno preiskujejo in zbirajo obvestila. Žal je skupna ugotovitev po vseh vlomih tudi nizek nivo samozaščite, saj prebivalci na domu, tudi na neprimernih mestih, hranijo vse preveč vrednejših predmetov in gotovine. Zato krajane pozivamo, da več pozornosti namenijo samozaščiti, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko.

Nasveti Policije za večjo varnostno zaščito:
- Tudi med krajšo odsotnostjo je dobrodošla delna osvetlitev prostorov v hišah, da objekt ne daje videza odsotnosti stanovalcev.
- V primerih ko je to možno, obvestite sosede o odsotnosti, da lahko namenijo več pozornosti dogajanju v okolici oz. v sosedovi hiši, rednemu pobiranju pošte in časopisov …
- Več pozornosti je potrebno nameniti ustrezni hrambi vrednejših predmetov, saj so denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah, predalnikih itd. najpogostejša in lahka tarča storilcev.
- Priporočljiva je tudi namestitev tehničnega varovanja (zvočni in svetlobni alarm, video nadzorni sistemi ...) objektov oz. prostorov v njih.

Hkrati pa policisti pozivajo vse občanke in občane, da več pozornosti namenijo zaznavanju sumljivih oseb POLICIJAin vozil v stanovanjskih soseskah oz. po vaseh. Prav tako lahko policistom pomagajo pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušajo zapomniti čim več podatkov o storilcu ali sumljivi osebi (izgled, starost, oblačila), smer odhoda ali bega, prevozno sredstvo (znamka, barva vozila, registracijska oznaka ...), s katerim so se sumljive osebe odpeljale. Vse tovrstne informacije takoj sporočite na interventno številko OKC 113. Dobrodošlo pa je tudi, da občani o svojih morebitnih zapažanjih oz. posebnostih v domačem okolju, seznanijo vodjo policijskega okoliša PP Ajdovščina, ki bo pridobljene informacije nato lahko preveril in po potrebi izvedel nadaljnje aktivnosti.

V primeru izvršenih tatvin in vlomov v stanovanjske hiše, stanovanja, gospodarske in druge objekte, motorna vozila ipd., občanom svetujemo, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali znano interventno številko Policije 113 oz. anonimni telefon Policije 080 1200 z namenom odkritja storilca kaznivega dejanja in do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Več koristnih informacij na spletni strani Policije.